Supporting Staff


Sr.no. Name Designation
1
Shri. Namdeo Pandurang Gawari Hamal
2
Mrs. Sulochana N.Bojja Hamal
3
Mr. Dinesh Pralhad Padasalkar Lab Assistant
4
Mr. Prakash Rajaram Korade Instructor